Những quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành

  • 04/05/2015 06:26
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTĐ - Theo quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng khi bị chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện... Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. 

Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có hiệu lực từ 15-5 nêu rõ về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia…

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ban hành ngày 17-3 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất; hoàn thiện khung pháp lý lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và nhà đầu tư dự án sử dụng đất… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5.

Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15-5), các sai phạm đã được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh. Kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh và phải được cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng nêu rõ, việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn...

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1-5 nêu rõ: Người sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải có chứng thư số theo quy định; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam. Người sử dụng lao động không thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao dịch điện tử trong thời gian đang thực hiện giao dịch điện tử. 

Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức nêu rõ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Tin cùng chuyên mục