Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 1Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 2Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 3Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 4Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 5Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 6Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 7Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 8Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 9Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 10Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 11Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 12Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 13Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 14Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 15Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 16Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 17Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 18Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 19Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 20Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 21Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố ảnh 22

Nhìn lại SEA Games 29 qua những... sự cố và trò lố

ANTD.VN - Không thể phủ nhận nỗ lực của nước chủ nhà Malaysia trong công tác tổ chức, điều hành SEA Games 29 (bế mạc vào tối nay 30-8). Song vẫn còn đó những sự cố và trò lố khiến giải đấu chưa thể thành công trọn vẹn.