Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 1Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 2Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 3Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 4Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 5Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 6Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 7Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 8Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 9Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 10Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 11Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 12Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 13Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch ảnh 14

Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa giấy nở rộ đầu đông bên hồ Trúc Bạch

ANTD.VN - Những ngày này, trên đường Thanh Niên, hàng cây hoa giấy trồng bên hồ Trúc Bạch nở rộ tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, níu chân du khách...