Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 1Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 2Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 3Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 4Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 5Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 6Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 7Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 8Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 9Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 10Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 11Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 12Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 13Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 14Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6' ảnh 15

Nga tuyên bố Su-57 nâng cấp 'đã là tiêm kích thế hệ 6'

ANTD.VN - Su-57 Felon của Nga đã đạt chuẩn tiêm kích thế hệ 6, hay nó vẫn phải chật vật để hoàn thiện năng lực của chiến đấu cơ thế hệ 5?