Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 1Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 2Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 3Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 4Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 5Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 6Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 7Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 8Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 9Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 10Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 11Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 12Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 13Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 14Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 15Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 16

Tên lửa tàng hình Kh-69 của tiêm kích Su-57 Nga đã sẵn sàng chiến đấu

ANTD.VN - Tên lửa tàng hình Kh-69 sẽ giúp tiêm kích Su-57 Nga như "hổ mọc thêm cánh" khi có thể tung ra đòn tấn công tầm xa rất chính xác.