Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 1Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 2Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 3Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 4Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 5Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 6Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 7Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 8Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 9Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 10Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 11Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 12Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 13Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO ảnh 14

Oanh tạc cơ Tu-160 Nga sau nâng cấp trở thành ‘cơn ác mộng’ lớn nhất với NATO

ANTD.VN - Oanh tạc cơ Tu-160 "Thiên nga trắng" của Nga mặc dù cao tuổi vẫn tỏ ra cực kỳ đáng sợ, nhất là sau khi được hiện đại hóa.