Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 1Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 2Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 3Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 4Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 5Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 6Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 7Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 8Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 9Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 10Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 11Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 12Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 13Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga? ảnh 14

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ có ưu thế lớn nào trước BMP-2 Nga?

ANTD.VN - Việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong vai trò thay thế BMP-2 có thực sự hợp lý, khi việc làm trên có cả ưu lẫn nhược điểm.