Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 1Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 2Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 3Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 4Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 5Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 6Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 7Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 8Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 9Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 10Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 11Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 12Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 13Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 14Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 15Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 16Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 17Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 18Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 19Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 20Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 21Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 22Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 23Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 24Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 25Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 26Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 27Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 28Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 29Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 30Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 31Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 32Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ ảnh 33

Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV 'Thần chết' MQ-9 Mỹ

ANTD.VN -  Tiêm kích Su-27 của không quân Nga tiếp cận UAV "Thần chết" MQ-9 Mỹ và nhanh chóng vượt qua vì chênh lệch tốc độ, trong video mới công bố.