Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 1Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 2Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 3Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 4Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 5Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 6Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 7Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 8Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 9Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 10Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 11Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 12Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 13Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 14Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 15Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 16Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 17Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 18Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan' ảnh 19

Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo 'Con trai của quỷ Satan'

ANTD.VN - Quân đội Nga huy động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm khí tài trong đợt diễn tập chiến đấu với tên lửa đạn đạo RS-24 Yars biệt danh "Con trai của quỷ Satan".