Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 1Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 2Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 3Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 4Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 5Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 6Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 7Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 8Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 9Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 10Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 11Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 12Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 13Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 14Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 15Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 16Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 17Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 18Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 19Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 20Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 21Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 22Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 23Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 24Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 25Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 26Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 27Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 28Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 29Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 30Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 31Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 32Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 33Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 34Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 35Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V ảnh 36

Đức chi tiền sắm phiên bản siêu tăng mạnh nhất Leopard 2A7V

ANTD.VN - Siêu tăng Leopard 2A7V ra mắt vào năm 2014, đây được coi là biến thể mạnh nhất của dòng xe tăng Leopard 2. Hiện Đức đã quyết định đặt mua phiên bản này để gia tăng sức mạnh cho quân đội.