Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 1Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 2Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 3Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 4Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 5Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 6Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 7Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 8Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 9Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 10Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 11Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 12Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 13Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích ảnh 14

Nga cảnh báo cứng rắn sau vụ căn cứ không quân Engels bị tập kích

ANTD.VN - Nga đã đưa ra cảnh báo cứng rắn sau vụ tập kích căn cứ không quân Engels, bị quy trách nhiệm do phía Ukraine tiến hành. Phía Ukraine chưa lên tiếng xác nhận về vụ việc.