Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 1Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 2Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 3Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 4Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 5Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 6Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 7Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 8Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 9Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 10Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 11Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 12Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 13Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga? ảnh 14

Ukraine lại thu giữ xe tăng T-90M Proryv tối tân của Nga?

ANTD.VN - Xe tăng T-90M Proryv tối tân do Nga sản xuất tiếp tục trở thành chiến lợi phẩm của lực lượng vũ trang Ukraine.