Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 1Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 2Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 3Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 4Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 5Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 6Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 7Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 8Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 9Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 10Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 11Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 12Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 13Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên ảnh 14

Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình Su-57 bắt đầu được biên chế cho đơn vị tinh nhuệ nhất, đánh dấu bước tiến mới đối với dòng chiến đấu cơ này, nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó.