Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân

  • 27/03/2018 15:12
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 27-3, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

Trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ảnh 1

Đại tá Nguyễn Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Khẳng định, hội nghị nhằm đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh:"Hội nghị nêu rõ kết quả đạt được, khó khăn, nguyên nhân, hạn chế, trên cơ sở đó kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi và đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới".

Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ảnh 2

Đại tá Nguyễn Trọng Phúc trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đánh giá năm 2017, CATP Hà Nội đã hướng dẫn, phối hợp các cơ quan doanh nghiệp nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07 và kế hoạch số 280 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Nhiều mô hình, chuyên đề phong trào tiếp tục phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhân rộng và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ảnh 3

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thông qua hoạt động của các phong trào đã nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn TTATXH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia và công tác giữ gìn ANCT và TTATXH.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phát động thi đua, động viên khen thưởng đã được chú ý quan tâm kịp thời, có tác dụng khích lệ phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ảnh 4

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đánh giá cao các kết quả công tác của CATP Hà Nội trong phối hợp, hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn, Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an nêu rõ: "Trong thời gian tới, lực lượng CATP cần chủ động nắm tình hình, tham mưu với lãnh đạo các cấp thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANCT, TTATXH trong tình hình mới. Giải quyết ngay từ đầu những mâu thuẫn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các quy định, quy chế phối hợp. Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn…".

Nền tảng vững chắc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ảnh 5

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2018, các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn Hà Nội cần vận dụng, quán triệt tư tưởng, quan điểm đổi mới về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, xây dựng chương trình công tác năm với các giải pháp, biện pháp cụ thể, nội dung, nhiệm vụ phong trào phù hợp, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp để tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công nhân viên về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, góp phần bảo đảm ANTT.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của CATP cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố kiện toàn tổ chức cho lực lượng nòng cốt; nhân rộng các chuyên đề, mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, ma túy, TNXH...

Tin cùng chuyên mục