Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 1Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 2Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 3Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 4Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 5Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 6Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 7Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 8Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 9Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 10Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 11Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 12Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 13Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 14Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 15Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 16Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 17Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 18Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 19Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 20Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 21Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 22Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 23Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 24Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 25Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 26Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 27Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 28Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 29Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 30Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 31Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 32Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 33Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 34Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen ảnh 35

Mỹ điều UAV trinh sát RQ-4 đắt tiền hơn cả tiêm kích F-35 tới Biển Đen

ANTD.VN - Sau sự cố UAV MQ-9 rơi trên Biển Đen, Mỹ tiếp tục điều UAV RQ-4 Global Hawk trị giá khoảng 130 triệu USD để trinh sát trên vùng biển này, tuy vậy chiếc siêu UAV trinh sát đã bay cách xa đảo Crimea và chỉ kéo dài 2 giờ.