Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 1Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 2Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 3Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 4Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 5Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 6Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 7Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 8Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 9Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 10Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 11Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 12Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 13Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 14Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga? ảnh 15

Mỹ có nguy cơ mất... 9 nghìn tỷ USD vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga?

ANTD.VN - Mỹ có thể gặp rắc rối lớn vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga, cái giá phải trả sẽ là một số tiền khổng lồ.