Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 1Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 2Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 3Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 4Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 5Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 6Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 7Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 8Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 9Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 10Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 11Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 12Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 13Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga? ảnh 14

Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-52 gần St. Petersburg nguy hiểm như thế nào đối với Nga?

ANTD.VN - Một chuyên gia quân sự Nga đã đưa ra bình luận chi tiết về việc máy bay ném bom B-52 của Mỹ áp sát thành phố St. Peterburg.