Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 1Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 2Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 3Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 4Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 5Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 6Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 7Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 8Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 9Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 10Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 11Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 12Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 13Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 14Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 15Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới? ảnh 16

Thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream chưa được phanh phui sẽ dẫn đến những vụ nổ mới?

ANTD.VN - Giữ bí mật về vụ phá hoại đường ống Nord Stream có thể gây ra sự việc tương tự nhằm vào cơ sở hạ tầng khác, nhà báo Leonid Bershidsky đưa ra quan điểm này trên tờ Bloomberg.