Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 1Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 2Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 3Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 4Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 5Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 6Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 7Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 8Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 9Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 10Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 11Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 12Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 13Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 14Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 15Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 16Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga ảnh 17

Báo Trung Quốc:

Mỹ cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng bằng cách ‘hạ giọng’ trước Nga

ANTD.VN - Trước diễn biến đầy phức tạp của cuộc khủng hoảng ngân hàng, Mỹ buộc phải tìm cách thoát ra nhanh chóng. Một trong các giải pháp đó là tìm cách đối thoại với nước Nga thay vì khiêu khích hoặc đối đầu, mà vụ rơi máy bay không người lái của Mỹ mới đây là một minh chứng về thay đổi nhanh chóng trong cách hành xử ngoại giao của nước này.