Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung quy hoạch, phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố. Phát triển các vùng sản xuất nông sản sạch, có thương hiệu, các vùng trồng rau, hoa quả, các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, gắn với thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CTTTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; phân công, phân cấp xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các sở, ngành và UBND các cấp, bảo đảm mỗi việc, mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm; chú trọng kiểm tra công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong bảo đảm an toàn thực phẩm…