Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?

Máy bay trinh sát săn ngầm Nga bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không bị phát hiện?

ANTD.VN - Đại tá Pakhomov, tư lệnh không quân hải quân Nga, nói rằng máy bay trinh sát săn ngầm của lực lượng này từng bám đuôi tàu ngầm Mỹ suốt 9 tiếng mà không hề bị phát hiện. Hiện Mỹ chưa bình luận về tuyên bố này.