'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy

'Rồng lửa' Buk-M3 của Nga bị phá hủy

ANTD.VN -  "Rồng lửa" Buk-M3 Nga là một trong những tổ hợp phòng không tầm trung uy lực nhất thế giới hiện nay, hệ thống này đã thể hiện hiệu suất tốt trong chiến đấu, tuy vậy chúng cũng bị đối phương tiêu diệt.