Lương

(ANTĐ) - Ốc: - Sang năm 2010, mãi chả thấy bác Trùm Sò nói gì về chuyện lương.

Lương

(ANTĐ) - Ốc: - Sang năm 2010, mãi chả thấy bác Trùm Sò nói gì về chuyện lương.

Nghêu: - Ừ nhỉ. Năm qua dù kinh tế khó khăn, toàn công ty nỗ lực và vẫn tăng trưởng 15%.

Trùm Sò: - 15% bù vào trượt giá, coi như… hòa. Lấy đâu ra tiền mà tăng lương.

Hến: - Tính toán như bác Trùm Sò, không tạo động lực cho người lao động. Tăng lương, dù chỉ 1% thôi cũng là thái độ trân trọng người lao động.

Trùm Sò: - Các cô các chú mới học hết THPT, bằng cấp chả có gì, người ta 3-4 bằng đại học, tiến sĩ kia kìa mà có nói gì đâu…

Nghêu chợt cười rú lên: - Ôi bằng, ôi chức danh. Nghêu tôi vẫn sẵn sàng thi thố với các bác có… 4… 5 bằng đại học (kể cả tại chức, chuyên tu v.v. và v.v…).

Hến: - Bác liều quá đấy.

Nghêu: - Liều gì đâu. Tôi hỏi cô: Thâm niên công tác có khoảng trên dưới 20 năm, làm một nắm bằng, mỗi bằng cũng phải 3-4 năm mới học xong. Thế thì còn thời gian đâu mà làm việc. Lấy đâu ra thực tiễn để… soi rọi lý luận.

Ốc: - Thế là học không đi đôi với hành. Ở ta lý thuyết là chính, Tây thì lại trọng… thực hành.

Hến: - Ấy ấy lại nói đến… Tây. Thế là… vọng ngoại.

Nghêu: - Cái gì có lý thì phải chịu chứ. Đừng bảo thủ, coi mình là… nhất. Tôi ví dụ, hôm nọ đọc trên báo, một ông cấp trưởng phòng của một ngân hàng ở Singapore. Ông ấy tâm sự: Dù chỉ học xong phổ thông, bằng nỗ lực tột bậc, ông ấy đã đi từ nhân viên lên đến trưởng phòng.

Hến: - Chắc nhân viên của ông ấy học lực dưới… phổ thông?

Nghêu: - Bé cái nhầm. Toàn thạc sĩ, tiến sĩ cả. Thế mà Tổng giám đốc vẫn giao cho ông ấy phụ trách. Ở nước ngoài bằng cấp chỉ là 1 điều kiện ban đầu xét tuyển. Còn phỏng vấn, thử việc, năng lực kém thì bằng gì cũng… vứt.

Ốc: - Sướng nhẩy. Chẳng bù ở ta, có quy định phải có bằng loại này, mới lên lương loại này. Bằng mọi cách có cái bằng vào biên chế xong là… gác chân chữ ngũ, rung đùi về… mức lương.

Trùm Sò: - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trực tiếp xét duyệt lương từng người, trả theo đúng công sức và năng lực, không cào bằng theo… bằng cấp.

Tất cả: - Hoan hô bác Trùm Sò tỉnh ngộ.

Đào Cốc Lục Tiên