Lập quy hoạch hệ thống công sở các bộ, ngành

  • 15/07/2012 22:51
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo quy hoạch hệ thống công sở cấp Bộ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng lập Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan nói trên tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9-2012.

UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải phối hợp với Bộ Xây dựng lập quy hoạch vị trí, xác định quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng đại diện mới. Đặc biệt, 2 thành phố cũng tham gia xây dựng cơ chế chính sách di dời và chuyển đổi trụ sở, văn phòng đại diện của các cơ quan hành chính cấp Bộ.

Tin cùng chuyên mục