Lập Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ

ANTĐ -UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP Hà Nội.
Lập Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ  ảnh 1
Tập huấn Công tác Phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội

Theo Quyết định của UBND , Ban chỉ đạo An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP Hà Nội gồm 21 thành viên do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban. Văn phòng Ban chỉ đạo là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo được đặt tại Sở LĐTB&XH.

Ban chỉ đạo An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm theo chỉ đạo của UBND TP, của  Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP còn có nhiệm vụ tham mưu với UBND TP tổ chức triển khai các hoạt động về công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; Tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm trên địa bàn TP.