Những hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà NộiNhững hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà Nội

Những hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 30/4, kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Hà Nội thật đẹp và ấn tượng với sắc đỏ, sao vàng mang hồn núi sông...