Lần đầu tiên chất vấn Chủ tịch Quốc hội

ANTĐ - Trong  phiên chất vấn sáng 18-11, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đã gửi 3 câu chất vấn tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là những câu hỏi chất lượng, gợi ý công tác nghiên cứu và phát triển của Quốc hội.

Lần đầu tiên chất vấn Chủ tịch Quốc hội  ảnh 1Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch

Lần đầu tiên chất vấn Chủ tịch Quốc hội  ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- ĐBQH Trần Du Lịch: Thưa Chủ tịch Quốc hội, chất vấn tại hội trường có nhiều việc thuộc trách nhiệm địa phương, vậy chúng ta có nên xây dựng luật để phân cấp trách nhiệm của Chính phủ và địa phương?

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Theo pháp luật hiện hành, chúng ta đã có phân cấp. Có những việc giao nhiệm vụ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn để phân cấp. Vì thế, tôi thấy không cần ban hành một luật riêng về phân cấp quan hệ giữa Trung ương với địa  phương. Hãy cố gắng tổ chức thực hiện cho tốt Luật Tổ chức Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong hướng dẫn của mình sẽ phân cấp trách nhiệm cho chính quyền địa phương cho phù hợp.

Luật Chính quyền địa phương cũng đã nêu rõ là trách nhiệm của địa phương đến đâu, trách nhiệm của Chính phủ đến đâu. Song, phân cấp gì thì phân cấp, trách nhiệm cơ quan hành pháp cao nhất thuộc về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ.  

- ĐBQH Trần Du Lịch: Lỗi cá nhân hay lỗi công vụ trong xử lý oan sai thì khi bồi thường có phân biệt không hay cứ lấy tiền ngân sách, tiền thuế của dân để bồi thường?Luật hiện hành có cần bổ sung gì không, thưa Chủ tịch Quốc hội? 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Tôi nhớ các luật liên quan đến bồi thường đã phân biệt khá rõ, lỗi nào do cá nhân thẩm phán, lỗi nào do cố ý, do trình độ, do năng lực. Khi xem xét việc bồi thường, quyết định bồi thường lại do Tòa án cho nên Tòa án là cơ quan phân xử cuối cùng. Như vậy, có thể nói, pháp luật hiện hành đã nói rõ trách nhiệm của từng chủ thể, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong đó, có phân biệt mức bồi thường của cá nhân phải chịu là do yếu kém hay do cố ý. Nếu cố ý làm sai còn bị xử lý hình sự, không chỉ bồi thường. Pháp luật quy định như vậy tương đối đủ, rõ ràng nên tôi thấy chưa cần phải đề xuất với Quốc hội về việc bổ sung thêm quy định về việc này. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề mới xuất hiện thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thêm.

- ĐBQH Trần Du Lịch: Có những việc nói mãi tại diễn đàn Quốc hội nhưng Chính phủ vẫn chưa đề xuất luật định như Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ chẳng hạn. Quy trình xem xét luật, trình luật và thông qua luật của chúng ta chưa tốt. Có cần bổ sung gì vào quy trình này không, thưa Chủ tịch Quốc hội?

 - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Theo quy trình làm luật hiện hành, người đề xuất là đại biểu Quốc hội, các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội khác đều có quyền đó. Như vậy, quy trình rất rộng.

Chính phủ là một chủ thể có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trình luật để Quốc hội ban hành và đó là một chủ thể quan trọng vì Chính phủ là cơ quan hành pháp, nắm được thực tiễn nhu cầu của cuộc sống, cũng như yêu cầu công tác quản lý để trình Quốc hội ban hành luật pháp. Từ đó, có thể quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao tốt hơn. Còn các chủ thể khác hiện nay vẫn có đề xuất, cơ quan Quốc hội cũng đã có, Viện Kiểm sát, Tòa án, các cơ quan khác, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng có.

Từ đề xuất của một đại biểu Quốc hội làm được một bộ luật thì quy trình đã quy định nhưng đến nay, chưa có một dự án luật nào được làm theo quy trình đó. Do đó, chúng ta cần cố gắng thêm. Đại biểu Trần Du Lịch cũng tự mình có thể đề xuất nhưng có thể quy trình để chuẩn bị luật này chưa chín nên chưa trình ra Quốc hội được. Như vậy, luật pháp không cần phải bổ sung gì nữa.

Vấn đề là chúng ta phải tổ chức thực hiện cho tốt. Tôi thấy rằng, ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch nhằm thúc đẩy, muốn lựa chọn một số luật để chúng ta xem xét, thông qua cho trọng tâm, trọng điểm hơn. Đây là ý tưởng rất tốt. Tôi ghi nhận 3 đề xuất của đại biểu để chúng ta cùng nhau hợp tác trong quá trình xây dựng chương trình ban hành văn bản pháp luật, chương trình của các kỳ họp.