Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 1Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 2Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 3Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 4Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 5Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 6Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 7Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 8Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 9Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 10Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 11Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 12Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 13Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ ảnh 14

Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ

ANTD.VN - "3 ngón tay thần chết" là biệt danh NATO đặt cho hệ thống phòng không 2K12 Kub của Liên Xô, sau khi chứng kiến sự đáng sợ và những chiến công mà vũ khí này lập nên.