Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợNâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ

Nâng cấp đặc biệt khiến hệ thống phòng không '3 ngón tay thần chết' bội phần đáng sợ

ANTD.VN - "3 ngón tay thần chết" là biệt danh NATO đặt cho hệ thống phòng không 2K12 Kub của Liên Xô, sau khi chứng kiến sự đáng sợ và những chiến công mà vũ khí này lập nên.