Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 PantherLục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther

Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther

ANTD.VN - Xe tăng KF51 Panther được nhận xét sẽ mang lại sức sống mới cho Lục quân Đức vốn đang dựa vào những chiếc Leopard 2 ra đời từ Chiến tranh Lạnh.