Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 1Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 2Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 3Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 4Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 5Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 6Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 7Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 8Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 9Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 10Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 11Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 12Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 13Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 14Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 15Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 16Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 17Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther ảnh 18

Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther

ANTD.VN - Xe tăng KF51 Panther được nhận xét sẽ mang lại sức sống mới cho Lục quân Đức vốn đang dựa vào những chiếc Leopard 2 ra đời từ Chiến tranh Lạnh.