Kiểm tra, giám sát Đảng phải "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

ANTD.VN - Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy và UBKT các cấp của Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, cần “lắng nghe nhịp đập của thành phố” để tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát và khi kiểm tra thì “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai)

Sáng nay, 10-10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần thứ hai.

Lấy “xây” để “chống”, tăng cường kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta đã nhận thức rõ đồng thời luôn coi trọng công tác kiểm tra để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo cho các mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chính sách được nghiêm chỉnh thực hiện.

Đối với Đảng bộ TP Hà Nội, trải qua các giai đoạn của lịch sử, UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố luôn được củng cố, chủ động, tích cực thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao.

Trong 10 năm qua, UBKT Thành ủy Hà Nội đã đạt được những thành tựu nổi bật từ công tác tham mưu đến chú trọng kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, đã tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm; những vấn đề nổi cộm, còn hạn chế, tồn tại ở cơ sở mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cụ thể, UBKT các cấp của Hà Nội đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 890 tổ chức đảng và 2.885 đảng viên; kết luận 492 tổ chức đảng và 2.464 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 75 tổ chức đảng và 1.446 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra ngày càng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng… Trong tất cả hoạt động kiểm tra, giám sát luôn “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Tô Quang Thu trao Cờ thi đua xuất sắc của UBKT Trung ương cho UBKT Thành ủy Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết, UBKT Trung ương đánh giá cao, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà UBKT Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Thu, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, Đảng bộ Hà Nội cũng là Đảng bộ có đông đảng viên nhất cả nước và đang đứng trước những thách thức, những đòi hỏi rất lớn trong quá trình phát triển. 

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội cần tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; với phương châm lấy “xây“ để “chống”, giáo dục, phòng ngừa là chủ yếu; giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để góp phần phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

“Trong đó, cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cần xử lý nghiêm minh đê giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra; qua đó góp phần nâng cao uy tín của Đảng, vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân” – ông Tô Quang Thu lưu ý.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kiểm tra phải chủ động, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng nói chung và UBKT các cấp của Đảng bộ Hà Nội nói riêng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao cho. 

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị UBKT Thành uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục phát huy để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa.

Trong đó, ngành kiểm tra của Đảng bộ Thành phố phải tăng cường nghiên cứu, học tập, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, coi đây là phương thức bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và lấy phòng ngừa là chính. Kiên quyết xử lý những tổ chức, đảng viên cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBKT Thành ủy và UBKT các cấp của Đảng bộ Thành phố

Đồng thời, cần bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn.

“Cơ quan kiểm tra các cấp cần phải lắng nghe nhịp đập của thành phố, hoạt động của các cơ quan thành phố, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân, của cán bộ, đảng viên để trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy đảng các cấp, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với những vấn đề thành điểm nóng ở địa bàn mình và thành phố” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Ngoài ra, người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cũng lưu ý UBKT các cấp của thành phố phải phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: “Không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”.

Quan tâm đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT Thành ủy Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kiểm tra, giám sát Đảng phải "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" ảnh 5

Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ của UBKT Thành ủy

Tại Lễ kỷ niệm, UBKT Thành ủy Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2); cá nhân đồng chí Trần Quang Cảnh – nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương cung đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho UBKT Thành ủy Hà Nội và trao tặng Bằng khen của UBKT Trung ương cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc UBKT các cấp của Đảng bộ TP Hà Nội.