Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 1Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 2Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 3Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 4Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 5Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 6Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 7Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 8Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 9Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 10Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 11Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 12Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 13Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ảnh 14

Kho bom hạt nhân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh

ANTD.VN - Trận động đất mới xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã làm ảnh hưởng tới căn cứ không quân Incirlik - nơi Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân.