Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 1Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 2Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 3Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 4Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 5Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 6Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 7Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 8Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 9Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 10Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 11Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 12Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 13Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 14Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ ảnh 15

Syria biến pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thành 'cỗ máy tử thần' đáng sợ

ANTD.VN - Với hỏa lực mạnh và được gia cố vững chắc, pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thực sự là "cỗ máy tử thần" khi được sử dụng trong vai trò tấn công mục tiêu mặt đất.