Khảo sát, đánh giá kết quả thi hành 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Thanh tra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 24-4, Thượng tá, Tiến sỹ Phan Văn Bé - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, đã cùng Đoàn khảo sát của Thanh tra Bộ Công an làm việc với CATP Hà Nội về kết quả thi hành 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Thanh tra CAND.

Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi tiếp Đoàn.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Sau phát biểu của đồng chí Phan Văn Bé về mục đích, yêu cầu, nội dung của hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP đã phát biểu, nêu rõ công tác thanh tra là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Các mặt công tác Thanh tra không chỉ đáp ứng việc thực hiện dân chủ trong xã hội, coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, cơ quan có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến các hoạt động thanh tra, các quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang… mà còn giúp điều chỉnh các hoạt động, các quyết định hành chính của cơ quan, tổ chức này bảo đảm đúng quy định pháp luật, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm chính, chuyên nghiệp trong việc phục vụ nhân dân.

Nhiều ý kiến, tham luận được nêu xuất tại hội nghị

Nhiều ý kiến, tham luận được nêu xuất tại hội nghị

“Trong những năm qua, công tác thanh tra trong CATP Hà Nội đã có những chuyển biến rất tích cực. Minh chứng là việc nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về công tác này đã được nâng lên đáng kể; công tác thanh tra đã được chỉ đạo giải quyết khẩn trương, đúng pháp luật, kết luận chính xác, khách quan và xử lý triệt để, góp phần ổn định nội bộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh và chia sẻ, để đạt được kết quả như nêu trên, CATP Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các Thông tư, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an liên quan đến công tác thanh tra, cụ thể là 5 Thông tư quy định: công tác hồ sơ nghiệp vụ thanh tra trong CAND; quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính của lực lượng CAND;

quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND; quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong CAND; và quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra CATP đã trình bày báo cáo khái quát tổng kết việc thực hiện 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thanh tra Công an nhân dân; đánh giá kỹ tình hình, kết quả, hiệu quả những như khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai 5 Thông tư nêu trên…

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Thượng tá Phan Văn Bé, đại diện các đơn vị thuộc CATP cũng như đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát đã thảo luận, trao đổi kỹ hơn một số vấn đề, nội dung thuộc 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Thanh tra CAND.

Thượng tá Đoàn Đức Thắng - Chánh thanh tra CATP phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Đoàn Đức Thắng - Chánh thanh tra CATP phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lực lượng Thanh tra CATP nói riêng, phát biểu kết luận, Thượng tá Đoàn Đức Thắng - Chánh thanh tra CATP nêu rõ, qua một buổi sáng làm việc khẩn trương, sôi nổi, hiệu quả, hội nghị đã thực hiện được chương trình, kế hoạch đã đề ra. CATP Hà Nội đã nhận được sự chỉ đạo và giải đáp các câu hỏi đặt ra trong hội nghị của đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an và các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát. Các ý kiến tại hội nghị đã đi vào thực chất vấn đề, chỉ rõ được những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến công tác thanh tra. Đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng đã đưa ra những hướng dẫn, định hướng thực hiện các mặt công tác thanh tra trong thời gian tới của CATP.

“CATP Hà Nội xin được tiếp thu các ý kiến của Đoàn khảo sát Thanh tra Bộ Công an và đề nghị Đoàn khảo sát quan tâm, tập hợp ý kiến của CATP để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Thông tư cho thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cũng như tình hình thực tiễn công tác, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS CATP”, Thượng tá Đoàn Đức Thắng bày tỏ, và chỉ rõ, để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch và Công văn của Thanh tra Bộ Công an về chương trình khảo sát, đánh giá kết quả thi hành 5 Thông tư về công tác thanh tra CAND; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong CATP, các đơn vị trong CATP cần nghiên cứu, nhận thức, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác thanh tra.

Sau hội nghị này, Thanh tra CATP tập hợp ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát, ý kiến tham luận của các đơn vị để bổ sung vào báo cáo của CATP theo Đề cương của Đoàn khảo sát, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, thông báo các đơn vị trong CATP những giải đáp, hướng dẫn của Đoàn khảo sát đối với bất cập, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.