Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.

Khám phá siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford nặng ngang 400 bức tượng Nữ thần Tự do.

ANTD.VN - Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu đầu tiên trong lớp siêu tàu sân bay mới sẽ thay thế các tàu sân bay lớp Nimitz đang chiếm đa số trong hạm đội Hải quân Hoa Kỳ.