Kết nối phần mềm đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân

ANTD.VN - Hà Nội là một trong bốn địa phương trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Nhằm khắc phục việc phải dùng đồng thời 2 phần mềm để thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, Sở Tư pháp Hà Nội đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) để thống nhất kết nối 2 phần mềm này.

Thủ tục “4 trong 1”

Thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, từ 1-1-2016, toàn bộ các Phòng Tư pháp cấp quận, huyện và UBND cấp xã, phường của thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh. Việc Bộ Tư pháp triển khai sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.

Việc này không những đảm bảo thi hành một cách đồng bộ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân mà còn giúp các cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh có thể theo dõi được toàn bộ quá trình thực thi của các cơ quan trực tiếp thực hiện, đồng thời có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Tư pháp, khi thực hiện đăng ký khai sinh trên phần mềm, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm cập nhật thông tin của người được đăng ký khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh và tiếp nhận số định danh cá nhân từ Bộ Công an (Trung tâm cấp số định danh quốc gia) và in giấy khai sinh, trích lục khai sinh (bản sao). 

Cùng với quy định này, hiện tại, thành phố Hà Nội đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp: đối với thủ tục đăng ký khai sinh mới, được kết hợp liên thông cùng một lúc 3 thủ tục gồm cấp giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu thường trú. Công dân chỉ phải thực hiện thủ tục là nộp hồ sơ một lần tại bộ phận tư pháp, các thủ tục còn lại tự hoàn tất, liên thông giữa các cơ quan hữu quan.

Liên thông để giảm đầu mối

Theo ông Tạ Mai Vũ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội, việc thực hiện đồng thời cả 2 thủ tục vừa nêu khiến công tác đăng ký khai sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, hiện nay, Bộ Công an chỉ cấp mã số định danh thông qua đầu mối duy nhất là Bộ Tư pháp nên dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội không có mã số định danh đó vì đây là 2 phần mềm riêng rẽ.

Cán bộ cấp xã ở Hà Nội phải sử dụng đồng thời cả 2 phần mềm, một phần mềm đăng ký theo quy định của Bộ Tư pháp để lấy mã số định danh, sau đó sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội để thực hiện các bước tiếp theo. 

Nhằm khắc phục tình trạng cán bộ tư pháp cấp xã phải sử dụng đồng thời cả 2 phần mềm để thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, Sở Tư pháp Hà Nội đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) để thống nhất việc kết nối 2 phần mềm này. 

Theo đó, quy trình để người dân Thủ đô thực hiện đăng ký khai sinh trực tuyến sẽ qua các bước sau: công dân khai thông tin đăng ký khai sinh trực tuyến, thông tin sẽ được đưa vào trong hệ thống, chạy qua phần mềm của Bộ Tư pháp, cán bộ tư pháp sẽ dùng phần mềm của Bộ Tư pháp để cấp mã số định danh.

Sau đó, cán bộ tư pháp sẽ chuyển thông tin qua phần mềm của thành phố, cơ quan bảo hiểm y tế dùng thông tin đó để cấp thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan công an sử dụng dữ liệu để đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Cuối cùng, người dân chỉ việc chờ khi có kết quả, sẽ mang sổ hộ khẩu và tờ khai thay đổi hộ khẩu đến cơ quan chức năng để được bổ sung nhân khẩu và mang giấy khai sinh về. Dự kiến, ngay trong tháng 12-2016 này, 2 hệ thống phần mềm này sẽ được kết nối và người dân Hà Nội sẽ được thụ hưởng tiện ích từ sự liên thông này.