Huy động hơn 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

ANTĐ - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, với tổng khối lượng 10.000 tỷ đồng và 3 loại kỳ hạn. 

Kết quả, đã huy động được hơn 4.544 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm; 625 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất 6,50%/năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất 7,59%/năm. Tính từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được hơn 25.596 tỷ đồng.