Hơn 150.000 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

(ANTĐ) - Đây là tổng số tiền ước tính để đầu tư cho chiến lược phát triển giao thông nông thôn (GTNT) đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ GTVT.

Theo đó, chiến lược đặt mục tiêu đến 2015, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, trừ những xã đặc biệt khó khăn do địa hình và chi phí đầu tư quá lớn; các xã cù lao, hải đảo có bến phà, bến tàu nối thông đến trung tâm… Về đường sông, kết hợp với hệ thống thủy lợi, nâng cấp, cải tạo các tuyến vận tải thủy nội địa, từng bước xây dựng bến, bến ngang, cảng sông...

Ước tính, tổng nhu cầu vốn xây dựng, nâng cấp và bảo trì cho hệ thống đường bộ GTNT là 151.404 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn cho xây dựng mới là 43.109 tỷ đồng, vốn cho nâng cấp là 90.383 tỷ đồng và vốn cho bảo trì là 17.912 tỷ đồng.

Bộ GTVT đánh giá, GTNT là một mắt xích thiết yếu kết nối các vùng nông thôn với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất… thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian qua, hệ thống GTNT đã được quan tâm, đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.