Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9/9 tại Hà Nội, Cục công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho Chi ủy, Bí thư chi bộ.

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐUCA ngày 5/8/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, chương trình công tác năm 2022 của Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Hướng dẫn số 15-HD/ĐUCA ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công can Trung ương về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Công an nhân dân.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng ảnh 1

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị


Hội nghị gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng tới Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục công tác Đảng và công tác chính trị.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị đã giới thiệu tóm tắt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bài trình bày của Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đặc biệt nhấn mạnh đến Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.

Phần thứ hai: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho chi ủy, bí thư chi bộ.

Trong phần này, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đã trình bày các nguyên tắc trong xây dựng Đảng như nguyên tắc phê bình và tự phê bình, nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng, nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng...