Hình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban NhaHình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban Nha

Hình ảnh hài hước của Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Tây Ban Nha

ANTD.VN - Dù bận rộn với chuỗi hoạt động tại Tây Ban Nha sau khi giành kỷ lục Guinness Thế giới, Quốc Cơ Quốc Nghiệp vẫn dành thời gian để lưu lại các bức ảnh hài hước, thể hiện màu cờ sắc áo.