HĐND TP sắp bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa triệu tập kỳ họp bất  thường (kỳ họp thứ 9) HĐND TP Hà Nội khóa XIV vào ngày 18-4 tới. Kỳ họp chỉ có một nội dung duy nhất là kiện toàn, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Sau khi nghe UBND TP trình bày tờ trình về nhân sự và tóm tắt trích ngang danh sách nhân sự được giới thiệu, HĐND TP sẽ thảo luận trước khi tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố ngay trong ngày 18-4. 

Cùng với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, thuộc diện được Trung ương luân chuyển, giới thiệu về Hà Nội, HĐND TP dự kiến sẽ bầu thêm 2 Phó Chủ tịch UBND TP nữa. Hai vị trí này nhằm bổ sung cho các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Văn Khôi đã nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Huy Tưởng (phụ trách mảng tài chính – ngân sách) đã nghỉ hưu từ cuối năm 2013 và ông Nguyễn Văn Khôi (phụ trách giao thông – đô thị) vừa nghỉ hưu từ tháng 4-2014.