Hà Nội xác định 22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.
Hà Nội xác định 22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023

Chương trình xác định 22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 7%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng/người/năm; vốn đầu tư xã hội thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát Chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%; giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022...

Căn cứ các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu trên, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chỉ đạo, điều hành tập trung vào 6 trọng tâm. Trong đó, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của HĐND thành phố, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương... để tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo kế hoạch; xử lý dứt điểm, hiệu quả các vấn đề tồn đọng trong đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư chậm tiến độ. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thành phố cũng đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực bảo đảm đồng bộ; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu...