Hà Nội: Triển lãm "Tự hào tiến bước dưới lá cờ Đảng"

ANTĐ - Chiều 23-10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào tiến bước dưới lá cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Với hơn 80 bức ảnh, triển lãm khái quát một cách cô đọng về quá trình phát triển lớn mạnh không ngừng của Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng như sự phát triển của Thủ đô. 

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định tại lễ khai mạc triển lãm: “Tự hào về quá khứ hào hùng, về hiện tại vẻ vang, chúng ta như có thêm sức lực bước vào thời kỳ mới, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy hào khí Thăng Long để xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp, phồn thịnh”. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5-11.