Hà Nội: Sẽ xử lý trách nhiệm đơn vị đề xuất thiết kế, đầu tư không sát thực tế

  • 06/08/2019 08:31
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - TP Hà Nội yêu cầu có biện pháp xử lý trách nhiệm các đơn vị đề xuất đầu tư, khảo sát, thiết kế… không phù hợp với thực tế. 

Hà Nội: Sẽ xử lý trách nhiệm đơn vị đề xuất thiết kế, đầu tư không sát thực tế ảnh 1

Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ chât lượng các công trình đầu tư công

Để đảm bảo việc triển khai các thủ tục đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố.

UBND TP yêu cầu rà soát, kiện toàn Ban quản lý dự án đảm bảo đủ điều kiện, năng lực thực hiện dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành. Thực hiện việc giao chủ đầu tư dự án theo đúng quy định; Tổ chức quản lý dự án theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Xây dựng.

Cần chấm dứt tình trạng thành lập Ban quản lý dự án sử dụng cán bộ của các phòng, ban chuyên môn kiêm nhiệm để quản lý một hoặc một số dự án; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để có đủ năng lực quản lý dự án. Tăng cường bồi dưỡng năng lực của các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án xây dựng cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực; đơn vị nào chưa đủ điều kiện về năng lực phải thuê đơn vị tư vấn.

Về công tác khảo sát thiết kế công trình, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán công trình, Hà Nội yêu cầu tăng cường rà soát chất lượng hồ sơ khảo sát thiết kế đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với thực tế công trình nhằm hạn chế các điều chỉnh trong quá trình thi công và các sai sót về khối lượng; có biện pháp xử lý trách nhiệm các đơn vị đề xuất đầu tư, khảo sát, thiết kế… không phù hợp với thực tế.

Phải thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa; thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

TP cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình. Các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải được kiểm tra chi tiết theo mã hiệu, mã số sản phẩm, hồ sơ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng, các kết quả thí nghiệm (nếu có) để tránh sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án và thực hiện nghiêm các quy định về báo cáo thông tin công trình, báo cáo hoàn thành giai đoạn thi công, hoàn thành công trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định.

Các công trình chỉ được phép bàn giao đưa vào sử dụng khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng của chủ đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về nghiệm thu, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định.

Tin cùng chuyên mục