Hà Nội sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án và tổ chức sắp xếp lại, nâng cao năng lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập thuộc thành phố Hà Nội.

Theo quyết định này, Nhà hát Múa rối Thăng Long được tổ chức lại gồm gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2.

Nhà hát Chèo Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Nhà hát Cải lương Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn Chuông Vàng, Đoàn Kim Phụng, Đoàn Hoa Mai.

Nhà hát Kịch Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn Ca nhạc dân tộc, Đoàn Ca nhạc nhẹ, Đoàn Múa.

Hà Nội sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp ảnh 1

Nhà hát Kịch HN ra mắt vở "Hai viên ngọc thần"

Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Quyết định cũng nêu rõ số lượng lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập của thành phố. Thành phố chủ trương tinh gọn hiệu quả bộ máy lãnh đạo gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng đoàn hiện có trong vòng 3 năm.

6 đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập nêu trên thực hiện cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, thực hiện lộ trình tự chủ tài chính theo kế hoạch số 44/KH-UBND về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, công văn số 3855/UBND-KT về phương án tự chủ Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.