Hà Nội: Phát hiện một trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

ANTD.VN - Trong tổng số người thuộc diện phải kê khai tài sản và thu nhập theo quy định (34.340 người) của thành phố Hà Nội, có 1 trường hợp được kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm trong 6 tháng qua, CATP Hà Nội báo cáo: Đã thụ lý điều tra 31 vụ - 82 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang: 23 vụ - 68 bị can; khởi tố mới trong kỳ: 8 vụ - 14 bị can); đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố: 13 vụ - 38 bị can; đang điều tra 17 vụ - 44 bị can…

Cùng thời gian, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý 27 vụ - 118 bị cáo; đã xét xử 15vụ - 65 bị cáo; đang thụ lý 12 vụ - 53 bị cáo.

Hà Nội: Phát hiện một trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực ảnh 1

Hà Nội chỉ có duy nhất 1 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Cũng trong 6 tháng qua, thành phố đã tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP để phòng ngừa tham nhũng.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đồi vị trí công tác đối với 792 công chức, viên chức.

Về việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, tổng số người thuộc diện phải kê khai là 34.340 người; đã kê khai: 34.324 người: chưa kê khai: 16 người. Số bản kê khai đã công khai là 35.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết: 17.817 bản; theo hình thức công bố tại cuộc họp: 17.436… Đặc biệt, có 1 trường hợp được kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đánh giá của UBND TP, nhìn chung, công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; các cấp, ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính... Đáng chú ý, vẫn còn dư luận về tình trạng tham nhũng vặt.

Theo UBND TP Hà Nội, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý Nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi;

Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng...