Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP Hà Nội. Tuy còn một số tồn tại song TP Hà Nội được Thanh tra Chính phủ đánh giá là một trong số những địa phương đã thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, TP Hà Nội đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình, giải pháp cụ thể. Nhờ đó trong 3 năm (từ 2011-2013) đã rà soát, loại bỏ được rất nhiều thủ tục hành chính, chẳng hạn Sở Kế hoạch – Đầu tư đã giảm từ 250 xuống 168 thủ tục, Sở Tài chính giảm từ 67 xuống 39 thủ tục… Đặc biệt về việc kê khai tài sản và thu nhập, dù số lượng cán bộ phải kê khai của Hà Nội khá lớn, tổng số người đã công khai bản kê khai tài sản thu nhập trên 20.305 người, song không có cán bộ nào vi phạm, phải xác minh, kỷ luật.

Từ đầu năm 2011 đến ngày 30-9-2013, Thanh tra TP Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã thực hiện 803 cuộc thanh tra. Qua đó, đã phát hiện sai phạm 861 tỷ đồng, 1.808 ha đất; kiến nghị thu hồi 842 tỷ đồng, 1.790 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 108 tập thể, 61 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính gần 116,8 tỷ đồng. Thông qua các cuộc thanh kiểm tra như vậy đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong thời gian này, CATP Hà Nội đã khởi tố 81 vụ việc với 238 bị can; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 57 vụ với 193 bị can; đình chỉ 2 vụ với 16 bị can; tạm đình chỉ 2 vụ việc; tài sản thiệt hại 386,4 tỷ đồng; tổng số các vụ án đang thụ lý điều tra là 20 vụ với 42 bị can…

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và đề nghị Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, đồng thời  kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng phối hợp với UBND TP Hà Nội có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.