Giật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọcGiật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọc

Giật mình với các bức tranh giàu tính suy tư của học sinh Hà Nội về văn hóa đọc

ANTD.VN - Với các tác phẩm hội họa tại triển lãm "Đọc sách cho ngày mai" do Trung tâm mỹ thuật Cọ xinh tổ chức, các em học sinh có độ tuổi từ 6 đến 15 của Hà Nội đã làm người xem giật mình bởi độ già dặn trong suy nghĩ .