Gần 1.100 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 1/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch.
Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo.

Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Tại phiên họp thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 100% đại biểu nhất trí bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; căn cứ kết quả xem xét hồ sơ đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban thẩm tra tư cách đại biểu xác định 1.100 Đại biểu đủ tư cách Đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1-3/12/2023, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII;

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.