Đưa Nghị quyết 09 vào thực tiễn, nâng tầm công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với khẩu hiệu hành động “5 xây, 4 chống”, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai kế hoạch đưa Nghị quyết 09 vào thực tiễn công tác cán bộ trên địa bàn.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội nêu rõ, khẩu hiệu hành động được CAQ Bắc Từ Liêm đặt ra trong kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy CAQ quyết tâm thực hiện“5 xây, 4 chống”.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Trong đó, “5 xây” là “Đúng cơ cấu, đúng người, đúng việc”; “Bản lĩnh, tự tin, tự trọng, nói đi đôi với làm”; “Vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, có khát vọng đổi mới”; “Đoàn kết thống nhất, gương mẫu đi đầu”; “Kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“4 chống” là chống “Chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch”; “Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”; “Tư duy nhiệm kỳ, quan liêu, bảo thủ, trì trệ”; “Suy thoái, biến chất, phai nhạt lý tưởng cách mạng”.

Đưa Nghị quyết 09 vào thực tiễn, nâng tầm công tác cán bộ ảnh 1

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm thể hiện quyết tâm đoàn kết thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP

Đồng thời, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết thành các công việc, phần việc lộ trình thực hiện khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn; phân công trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; đảm bảo đồng bộ, liên thông và tính linh hoạt cao.

Triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 09 trong CAQ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung và Công an quận Bắc Từ Liêm nói riêng có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Đưa Nghị quyết 09 vào thực tiễn, nâng tầm công tác cán bộ ảnh 2

Chỉ huy các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP

Xây dựng cán bộ là khâu then chốt

Theo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt”, CAQ phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy với phương châm “nỗ lực phải lớn”, “quyết tâm phải cao”, “hành động phải quyết liệt” ngay ở cấp mình.

Đảm bảo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu”, đảm bảo gắn kết với các quy trình công tác trong các lĩnh vực khác theo hướng liên thông, đồng bộ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả, có tính linh hoạt cao”.

Đưa Nghị quyết 09 vào thực tiễn, nâng tầm công tác cán bộ ảnh 3

Chỉ huy Công an 13 phường, quận Bắc Từ Liêm ký cam kết thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP

Thực hiện nghiêm công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng “xuyên suốt, liên tục, đa chiều” để làm “nền móng” cho công tác cán bộ, nhằm phát huy có hiệu quả chất lượng công tác.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chỉ huy ở các cấp và cán bộ trong diện quy hoạch có năng lực phát hiện, phân tích, dự báo tình hình, chủ động ứng phó tốt với các tình huống đột xuất, bất ngờ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chú trọng năng lực trực tiếp triển khai thực hiện, kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống, công việc cụ thể theo phân công, phân cấp.

Theo kế hoạch này, ngoài các Đội nghiệp vụ, Công an các phường còn đặt ra yêu cầu đối với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cần đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị đến các tổ chức đoàn, hội cơ - sở, đoàn viên, hội viên trong toàn thể Công an quận, để mỗi cán bộ nhận thức được “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”;

Thực hiện phương châm “xã hội học tập”, tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào tích cực, chủ động tự học hỏi, tự nghiên cứu, trau dồi, làm dầy thêm kiến thức, kỹ năng công tác, hoàn thiện tư duy khoa học; trên nền tảng phải “tròn vai, thuộc bài” phát triển tư duy sáng tạo, đổi mới đối với các đoàn viên, hội viên trong toàn CAQ; chủ động đăng ký các công trình, phần việc có ý nghĩa liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09…