Dự án cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ: Thành phố xem xét hỗ trợ

ANTĐ - Ngày 11-4, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về cơ chế tổng thể thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng). 

Trường hợp dự án mất cân đối về tài chính, sẽ được TP xem xét hỗ trợ từ tiền sử dụng đất của các dự án hỗ trợ. Đối với khu nhà N3 đang thi công, để đảm bảo tiến độ, TP yêu cầu tập trung tháo gỡ ngay những vướng mắc. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối thu chi, hỗ trợ tiền sử dụng đất, đảm bảo cho nhà đầu tư thực hiện. Đối với khu nhà N2 đang triển khai phương án đền bù, di chuyển, GPMB, TP giao UBND quận Hai Bà Trưng và chủ đầu tư tiếp tục triển khai và lập dự án.